Marcel Timmermans (Rabobank)

Interview met Marcel Timmermans (Rabobank)

Marcel Timmermans (51) werkt nu 15 jaar bij de Rabobank, na eerst een tijd bij de bank te zijn gedetacheerd en vijf keer van functie te zijn geswitcht. Marcel heeft Bedrijfskunde gestudeerd in Groningen en heeft in consultancyfuncties in de financiële dienstverlening gewerkt bij onder andere Cap Gemini, ING en ABNAMRO. Hij woont met zijn partner en twee kinderen in Houten. Zijn vrije tijd vult hij met skiën, fietsen en tennissen.

Bij de Rabobank werken zo’n 3.800 IT’ers, de afdeling Risk, Finance and Compliance telt rond de 1.000 medewerkers en Marcel geeft leiding aan 250 mensen als Delivery Manager van het onderdeel Compliance. Dat onderdeel houdt zich bezig met het voorkomen van fraude (onder andere via WhatsApp, met creditcards en het stelen van bankpassen), het witwassen van geld, terrorismebestrijding, controle op sancties die zijn opgelegd (bijvoorbeeld voor zakendoen met Iran of met personen die op de zwarte lijst staan) en market abuse, ofwel handel met voorkennis.

Wij hebben hem geïnterviewd over baankansen in de IT-branche.

Hoe ziet Marcel de ontwikkeling van het IT-personeel binnen de bank?

‘Door de Cloud, het thuiswerken en het financiële plaatje gaan IT’ers en IT-bedrijven uit bijvoorbeeld India en Pakistan geduchte concurrenten worden.

Ik hoop dat we in de toekomst 40% van onze medewerkers in dienst hebben. De overige 60% zal steeds meer door IT’ers uit het buitenland worden ingevuld. Door de Cloud, het thuiswerken en het financiële plaatje gaan IT’ers en IT-bedrijven uit bijvoorbeeld India en Pakistan geduchte concurrenten worden. We kunnen dan mensen of bedrijven inhuren. Zo’n bedrijf kan dan een hele dienst overnemen. Zij verzorgen de uitvoering, wij blijven natuurlijk eindverantwoordelijk.’

Maar hij denkt dat de komende jaren nog genoeg kansen en mogelijkheden liggen in Nederland.

‘Cultuur blijft belangrijk en die is in het oosten anders dan hier in Nederland. Daarom hebben afgestudeerden maar ook omscholers een veelvoud aan mogelijkheden, vooral als er al een achtergrond in IT is.’

Binnen de Rabobank zijn op dit moment zo’n 300 vacatures, waarvan de meeste voor een IT-functie. Marcel is zelf ook op zoek.

‘Ik heb Ordina gevraagd 10 mensen voor me te zoeken. Maar we zetten ook andere middelen in. Zo is er bijvoorbeeld ons eigen Young Professional Program IT, waarmee we ons richten op wo- en hbo’ers die net een IT-opleiding hebben afgerond. We bieden ze een startersfunctie binnen de bank met ruimte voor eigen ontwikkeling. In 18 maanden leren ze de bank en hun vakgebied goed kennen.’

Sinds een paar jaar wordt de werving, of eigenlijk het opleiden van personeel, ook door strategic sourcing vendors verzorgd.

‘CapGemini traint bijvoorbeeld schoolverlaters voor de Rabobank. Ook is er een constructie met CALCO. Dit bedrijf leidt schoolverlaters op tot IT’ers en na 18 maanden mogen wij deze mensen overnemen.’

Daarnaast zijn recruitment, de eigen website en detachering middelen bij de zoektocht naar mensen.

‘De afspraak met de grote detacheerders is dan wel dat wij dit personeel niet mogen afsnoepen. Met de kleine bedrijven geldt deze regeling niet. En als het gaat om zij-instromers: ook deze groep kan aan de slag bij de bank.’

Het gaat dan volgens Marcel met name om mensen die komen te werken aan de business analyse kant en minder vaak ‘harde techneuten’ die hij binnen zijn afdeling heeft.

Ziet Marcel tot slot een taak voor de bank om samen met bijvoorbeeld de overheid campagnes te starten om het tekort aan IT’ers terug te dringen?

‘Daar staan wij zeker voor open, als de overheid daartoe het initiatief neemt. En de financiën voor haar rekening neemt.’